Startside Vis kursliste  Avholdte kurs Instruktørkurs Rediger påmelding hjelp
Nordland fylkeskommune - Kurs og konferanser Ny side 1

Deltakerliste for Prosessledelse FYR,
  Navn Organisasjon Stilling Telefon

   

1.  

Bardo, Turid Nordland fylkeskommune 90944853

2.  

Breivik, Petter KHVGS 75652241

3.  

Eilertsen, Kjartan Sortland vgs Avdelingsleder Serv. og samferdsel 90136301

4.  

Engen, Rita Bogholm HR HR-rådgiver 75650139

5.  

Fjose, Erlend Utdanning Seksjonsleiar 75650250

6.  

Halmøy, Jørn Håkon Polarsirkelen vgs studierektor 99227553

7.  

Hansen, Geir Hareide Nettskolen i Nordland leder 90603710

8.  

Høgås, Svein Normann Utdanningsavdelingen Prosjektleder/rådgiver 95490143

9.  

Kristoffersen, Elisabeth Saltdal videregående skole Ass. rektor 75652303

10.  

Larsen, Arne Sandnes Nordland fylkeskommune Mellomåsen skolesenter Avdelingsleder 75650254

11.  

Magnussen, Jon Chr. Bodø vidregående skole 41664577

12.  

Meland, Kristin Nfk - HR HR rådgiver 75650133

13.  

Ness, Else Marie Nordland fylkeskommune rådgiver 75650222

14.  

Nestvold, Guri HR 75650134

15.  

Nilsen, Torild NFK- utdanning seksjonsleder 90193265

16.  

Robertsen, Hege Bettina Aust-Lofoten vidg. skole Ass. rektor/Avd.leder 75655102

17.  

Schjem, Merethe Utdanningsavd 95133984

18.  

Steiro, Per H. Polarsirkelen vg. skole Studierektor 95811071

19.  

sundan, Eirik NFK Fagleder 92680850

20.  

Sundset, Inga-Lill NFK Seksjonsleder 90212095

21.  

Tanggaard, Pål LENT 97149228

22.  

Torvik, Hege utd.avd Fagleder 75650217

23.  

Trondsen, Kristine HR NFK Rådgiver 91609822

24.  

Tømmervik, Bente Kristi Mosjøen videregående skole Avdelingsleder 75654233

25.  

Unstad, Kim Vest-Lofoten vgs 48240458

26.  

Winje, Torkjell LENT 97149228

27.  

Åkerøy, Åse E. Nordland fylkeskommune Rådgiver 75650136

       

1767