Startside Vis kursliste  Avholdte kurs Instruktørkurs Rediger påmelding hjelp
Nordland fylkeskommune - Kurs og konferanser Ny side 1

Deltakerliste for Spesialpedagogisk samling høsten 2017,
  Navn Organisasjon Stilling Telefon

   

1.  

Andreassen, Åse Helen PPT vgo/Vest-Lofoten vgs Ped.psyk.rådgiver 75654557

2.  

Borøy, Atle NFK/Fauske VGS Elevinspektør 75652010

3.  

Egren, Lillian Bodø videregående skole Avdelingsleder spesialundervisning og STO 75651643

4.  

Elvenes, Walter Meløy vgs Rådgiver 75652508

5.  

Engen, Trine Brønnøysudn videregående skole Avdelinsgleder SPU 75011516

6.  

Holen, Kenneth Bodin VGS Avdelingsleder 75651087

7.  

Jensen, Ninni Utdanningsavdelinga Rådgiver spes.ped 75650248

8.  

Kjeldsen, Steinar Sortland vgs 75655509

9.  

Kolberg, Anne-Rita PPT for vgo i Meløy PPT-rådgiver 75652547

10.  

kyrre, kristiansen hadsel vgs teamleder 91556471

11.  

Larsen, Liv Sandnessjøen videregående skole SPU 75653322

12.  

Mjelle, Elisabeth Polarsirkelen videregående skole Avdelingsleder alternativ opplæring 95557592

13.  

Nilsen, Aud Nilsen PPT Sør-Helgeland Saksbehandler 75018218

14.  

Olsen, Lisbeth N Polarsirkelen videregående skole SPU-koordinator 75199804

15.  

Pettersen, Helene Myrvoll Sandnessjøen vgs SPU-koord. 75653300

16.  

Pettersen, Kjell Rune PPT for vgo i Bodø 97115441

17.  

Rødland, Eva Karin Fauske videregående Lektor m/tilleggsutdanning 45421253

18.  

Selnes, Geir Vest-Lofoten vgs Avdelingsleder STO 95864909

19.  

Skjerpeng, Merethe utdanningsavdelingen Rådgiver 75650255

20.  

Skoglund, Anders Knut Hamsun VGS 95743645

21.  

Stranda, Randi PPT VGO Indre Salten ped. psykologisk rådgiver 91716566

22.  

Sørensen, Marit Strand Narvik videregående skole Avdelingsleder elevtjenesten 99693795

23.  

Sørum, Lisbeth Paulsen Mosjøen videregående skole Avdlingsleder spesped. 95810920

24.  

Vatle, Trygve PPT vgo Indre Salten, Fauske vgs PP-rådgiver 75652019

25.  

Aaker, Nina Kristin PPT v/ Sandnessjøen videregående skole PPT-rådgiver 75653343

       

1732