Startside Vis kursliste  Avholdte kurs Instruktørkurs Rediger påmelding hjelp
Nordland fylkeskommune - Kurs og konferanser Ny side 1

Deltakerliste for Økt gjennomføring - tverretatlig samarbeid,
  Navn Organisasjon Stilling Telefon

   

1.  

Bekkelund, Espen 1973 Inspektør 97079684

2.  

Borøy, Atle Fauske VGS Elevinspektør 75652000

3.  

Bratteteig, Inger-Lise Haugesund kommune . 90217119

4.  

Egren, Lillian Bodø videregående skole Avdelingsleder 75651643

5.  

eidsvik, elin Knut Hamsun vgs 75652201

6.  

Forsbakk, Mona Polarsirkelen vgs, Kongsvegen TV SL. Arbeidsgruppe Elevtjeneste. 47636431

7.  

Holten, Camilla Bodø kommune Rådgiver Lærlingetjenesten 41354734

8.  

Johansen, Karine Bodø kommune Rådgiver 93068043

9.  

Kristensen, Roger Fauske vgs Ass. rektor 48272231

10.  

Kristiansen, Anita Fylkesmannen i Nordland Rådgiver 75531599

11.  

Nystadbakk, Hilde Bodø videregående skole Leder pedagogisk utvikling og elevstøtte 75651446

12.  

Nøss, Harald Bodø Videregående Avd leder 90626946

13.  

Schjølberg, Per-Oskar KS Nord-Norge Spesialrådgiver 97651585

       

1717